Sprawozdanie z IV Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski. Kraków, 19-22 października 2022

Main Article Content

Anna Radziejewska
https://orcid.org/0000-0002-6641-3233

Abstrakt

W artykule przedstawiono relacje z trzech sekcji zorganizowanych w ramach IV Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski, stanowiącego forum wymiany doświadczeń badaczy z różnych krajów świata, zaangażowanych w studia nad dziejami Polski. Wydarzenie to odbyło się w Krakowie w dniach 19-22 października 2022 roku. W pierwszej kolejności opisano panel poświęcony instytucjom wspierającym, promującym i upowszechniającym badania nad historią i dziedzictwem kulturowym Polski. Następnie krótko opisano panel doktorancki, którego tematyka oscylowała wokół zderzenia kultur na przykładzie polskiej emigracji. Jako ostatnia przedstawiona została sekcja archiwalna, podczas której można było dostrzec perspektywy rozwoju archiwistyki i zarządzania dokumentacją w poszczególnych państwach (m.in. w Estonii i Niderlandach).

Article Details

Jak cytować
Radziejewska, A. (2023). Sprawozdanie z IV Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski. Kraków, 19-22 października 2022. Res Gestae, 16, 250–254. https://doi.org/10.24917/24504475.16.15
Dział
Sprawozdania