redaktor naczelna:

prof. dr hab. Małgorzata Świder (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

członkowie redakcji:

dr Adrian Szopa (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie) - zastępca redaktor naczelnej, redaktor statystyczny

prof. dr hab. dr Bogusław Czechowicz (Uniwersytet Śląski w Opawie) - redaktor

dr hab. Mariusz Patelski, prof. UO (Uniwersytet Opolski) - redaktor

dr hab. Anna Szczepańska-Dudziak, prof. US (Uniwersytet Szczeciński) - redaktor

dr hab. Piotr Trojański, prof. UKEN (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie) - redaktor 

doc. dr. Aleksiej Wasiliew (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) - redaktor, redaktor językowy (rosyjski)

prof. dr. dr. Ralph Wrobel (Westsächsische Hochschule Zwickau) - redaktor, redaktor językowy (niemiecki)

dr Piotr Puchalski, prof. UKEN(Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie) - redaktor, redaktor językowy (angielski)

sekretarze redakcji:

dr Marcin Gadocha (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

dr Hubert Mazur (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

dr Dorota Żurek (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

dr hab. Wiktoria Kudela-Świątek, prof. UKEN (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)