Prawa autorskie określone są w umowie i oświadczeniu dla Autorów. Nieodesłanie uzupełnionej i podpisanej umowy jest równoznaczne z wycofaniem tekstu z czasopisma.