Obóz naukowy Studenckiego koła Naukowego Historyków – Akcja «Wisła» we wspomnieniach ludności łemkowszczyzny.

Main Article Content

Anna Zapalec

Abstrakt

Article Details

Jak cytować
Zapalec, A. (2015). Obóz naukowy Studenckiego koła Naukowego Historyków – Akcja «Wisła» we wspomnieniach ludności łemkowszczyzny. Res Gestae, 7, 223–225. Pobrano z https://resgestae.uken.krakow.pl/article/view/2381
Dział
Polemiki-Recenzje-Omówienia
Biogram autora

Anna Zapalec - Instytut Historii Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie