Wybrane aspekty kwerendy w archiwach rosyjskich Syberii Wschodniej dotyczącej deportacji obywateli polskich w głąb ZSRS (1940–1946).

Main Article Content

Anna Zapalec

Article Details

Jak cytować
Zapalec, A. (2015). Wybrane aspekty kwerendy w archiwach rosyjskich Syberii Wschodniej dotyczącej deportacji obywateli polskich w głąb ZSRS (1940–1946). Res Gestae, 12, 245–251. Pobrano z https://resgestae.uken.krakow.pl/article/view/1854
Dział
Miscellanea