Motyw syreny w sztuce sepulkralnej starożytnej Grecji

Main Article Content

Magda Tatara
https://orcid.org/0000-0003-1604-3374

Abstrakt

Syreny znane były w starożytnej Grecji jako pół-ludzie, pół-ptaki. Wzmianki o nich odnaleźć można w źródłach pisanych o tematyce dotyczącej bogów i bohaterów. W sztuce syreny pojawiają się w różnorodnych formach. Liczne zabytki pochodzą ze sztuki sepulkralnej starożytnej Grecji, dlatego celem niniejszej pracy jest analiza motywu syreny właśnie w tym kontekście. Korzystając ze źródeł pisanych oraz opracowań w tekście przedstawiono informacje na temat: pochodzenia syren, ich wyglądu i atrybutów, historii w których pojawiają się syreny (przykładowo: w podróży Odyseusza czy wyprawie Argonautów). Następnie krótko zarysowany został rozwój ikonografii syren w sztuce starożytnej Grecji w różnych epokach. Zasadnicza część dotyczyła analizy oraz interpretacji wizerunków syren z konkretnych zabytków, związanych z tematyką śmierci.

Article Details

Jak cytować
Tatara, M. (2023). Motyw syreny w sztuce sepulkralnej starożytnej Grecji. Res Gestae, 16, 15–34. https://doi.org/10.24917/24504475.16.2
Dział
Artykuły