S.J. Żurek, 2021, Odpamiętywanie polsko-żydowskie. Szkice – studia – interpretacje, (Studia. Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej KUL, pod red. S.J. Żurka, t. 11; Źródła i Monografie. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła

Main Article Content

Łukasz Tomasz Sroka

Article Details

Jak cytować
Sroka, Łukasz T. (2022). S.J. Żurek, 2021, Odpamiętywanie polsko-żydowskie. Szkice – studia – interpretacje, (Studia. Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej KUL, pod red. S.J. Żurka, t. 11; Źródła i Monografie. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła. Res Gestae, 14, 243–247. Pobrano z https://resgestae.uken.krakow.pl/article/view/9466
Dział
Recenzje

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>