The Holocaust in Polish and American culture. Deliberations, politics and watershed moments.

Main Article Content

Adriana Krawiec

Abstrakt

Artykuł porusza zagadnienia związane z edukacją o Holokauście w dwóch emblematycznych miejscach - w Państwowym Muzeum Auschwitz-Barkanu (PMA-B) i Narodowym Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie (The United States Holocaust Memorial Museum - USHMM). Niniejsza praca pokazuje polską i amerykańską perspektywę edukacji o Holokauście w ramach tych muzeów, bowiem ośrodki te są zinstytucjonalizowane - są odpowiednio państwową i federalną instytucją. Ich sposobu edukacji nie da się zrozumieć jednak bez kontekstu historycznego, kulturowego i politycznego. W Auschwitz zapisana jest bowiem historia byłego obozu koncentracyjnego i zagłady, a sama instytucja związana jest z też z historią kolejnego totalitaryzmu. W USA, Narodowe Muzeum Holokaustu wiąże się z latami deliberacji o tym, dlaczego państwo to powinno upamiętnić w ofiary żydowskie i dlaczego pomnik pamięci powinien stanąć w National Mall w Waszyngtonie, miejscu związanym z amerykańską demokracją. Szerokie spojrzenie na temat, zarysowany w artykule, nie tylko pozwala na uświadomienie sobie czym są te ośrodki i jak edukują, ale jednocześnie pozwala zrozumieć ich perspektywę, która wyklucza szereg krytyk, które powzięłyby za cel unieważnienie ich dyskursu, jednocześnie gloryfikuje krytykę w oparciu o fakty historyczne.

Article Details

Jak cytować
Krawiec, A. (2023). The Holocaust in Polish and American culture. Deliberations, politics and watershed moments. Res Gestae, 16, 132–148. https://doi.org/10.24917/24504475.16.8
Dział
Artykuły