Slaviká ( s dôrazom na územné poloniká) v knižnici prvého eparchu Prešovskej eparchie Gregora Tarkoviča (1745–1841)

Main Article Content

Marcela Domenová

Abstrakt

Výskum prameňov k cirkevným i kultúrnym dejinám má význam aj v súčasnosti. Príspevok sa venuje sonde, a to predstaveniu identifi kovaných slavík v osobnej knižnici teológa, cenzora slovanských kníh a prvého  gréckokatolíckeho biskupa Prešovskej eparchie Gregora Tarkoviča (1745-1841) na základe katalógu z roku 1841. Poukazuje v exkurze na obsah, tému a jazyk ako aj podiel samotných dokumentov - ukrajiník, rusík, poloník, bohemík a parciálne aj slovacík v pozostalosti biskupa Tarkoviča. Pre rozsiahlosť problematiky je gros postavené na územných polonikách. Štúdia zároveň predstavuje aj pokus o ich fyzické doloženie v dnešnej historickej Eparchiálnej knižnici, do ktorej mali byť po smrti biskupa včlenené, ako zaujímavých pamiatok kultúrneho dedičstva v Prešove.

Article Details

Jak cytować
Domenová, M. (2021). Slaviká ( s dôrazom na územné poloniká) v knižnici prvého eparchu Prešovskej eparchie Gregora Tarkoviča (1745–1841). Res Gestae, 12, 33–55. https://doi.org/10.24917/24504475.12.3
Dział
Res Gestae. Forum