Leon Żuławski, Oblężenie Limanowy, czyli rzeź galicyjska 1846 wierszem i inne utwory, oprac. Joanna M. Dziewulska, wyd. i notą bibliograficzną opatrzył Jacek Żuławski, Kraków 2010, 252 ss.

Main Article Content

Ewa Danowska

Article Details

Jak cytować
Danowska, E. (2016). Leon Żuławski, Oblężenie Limanowy, czyli rzeź galicyjska 1846 wierszem i inne utwory, oprac. Joanna M. Dziewulska, wyd. i notą bibliograficzną opatrzył Jacek Żuławski, Kraków 2010, 252 ss. Res Gestae, 10, 140–143. Pobrano z https://resgestae.uken.krakow.pl/article/view/2923
Dział
Polemiki-Recenzje-Omówienia