„Gut versteckt ist besser wie gedeckt”. Radomszczańscy Żydzi w obliczu likwidacji getta

Main Article Content

Adam Gliksman
https://orcid.org/0000-0001-7237-3461

Abstrakt

Getto w Radomsku zostało utworzone już w grudniu 1939 r. Szacuje się, że przez blisko trzy lata jego istnienia przebywało w nim ponad 20 tysięcy Żydów. W październiku 1942 r. w ramach akcji „Reinhardt” rozpoczęto deportację mieszkańców  dzielnicy żydowskiej, która doprowadziła do ich zgładzenia.
Celem artykułu jest zrekonstruowanie sytuacji w getcie w Radomsku w przededniu rozpoczęcia wysiedleń w 1942 r. oraz próba odpowiedzi na pytanie o stopień świadomości zbliżającego się zagrożenia. W oparciu o relacje ocalałych podjęto próbę ustalenia, jaką wiedzą na temat przebiegu i rzeczywistego celu akcji deportacyjnej dysponowali radomszczańscy Żydzi, jak reagowali na docierające wiadomości i jakie działania w oparciu o nie podejmowali.

Article Details

Jak cytować
Gliksman, A. (2024). „Gut versteckt ist besser wie gedeckt”. Radomszczańscy Żydzi w obliczu likwidacji getta. Res Gestae, 17, 165–182. https://doi.org/10.24917/24504475.17.7 (Original work published 27 luty 2024)
Dział
Artykuły