Udział członków cechów żywieckich we władzach Żywca do 1778 roku

Main Article Content

Jarosław Dusik
https://orcid.org/0009-0007-4731-9093

Abstrakt

Żywiec jest miastem, które powstało na przełomie XIII i XIV wieku. Było to miasto prywatne, funkcjonujące według zasad nakreślonych przez jego właścicieli, co odnosiło się również do jego samorządu. Żywiec nie posiadał zamożnej warstwy kupieckiej, za to szczycił się licznym i silnym pospólstwem. Jego członkowie tworzyli cechy rzemieślnicze w liczbie kilku, maksymalnie dziesięciu. W badanym okresie (do 1778 r.) przedstawiciele cechów, z racji swej przynależności miejskiej, ale i wysokiej pozycji wśród mieszczan, dość często zasiadali w radzie i ławie miejskiej. Największy udział w samorządzie mieli wówczas przedstawiciele najsilniejszych, najzamożniejszych cechów, tj. szewskiego, krawieckiego, tkackiego. Wielu burmistrzów i wójtów cechowej proweniencji pełniło swoją funkcję wielokrotnie czy zasiadało na różnych stanowiskach w okresie swej kariery samorządowej. Niekiedy też spotyka się wśród członków samorządu miejskiego wywodzących się z cechów osoby spokrewnione ze sobą. 

Article Details

Jak cytować
Dusik, J. (2024). Udział członków cechów żywieckich we władzach Żywca do 1778 roku. Res Gestae, 17, 38–82. https://doi.org/10.24917/24504475.17.2 (Original work published 27 luty 2024)
Dział
Artykuły