Goodbye PRL. Referendum z 29 listopada 1987 roku (ze szczególnym uwzględnieniem województwa zielonogórskiego)

Main Article Content

Robert Skobelski

Abstrakt

Referendum z listopada 1987 r. przeszło do historii, jako ostatnia polityczno-propagandowa kampania, przeprowadzona w Polsce przez rządzących komunistów. Odwołanie się do głosu obywateli było jednym z pomysłów ekipy generała Jaruzelskiego na przezwyciężenie narastającego w kraju kryzysu społeczno-politycznego, a przede wszystkim gospodarczego wobec którego rząd okazywał coraz większą bezradność. Dzięki referendum władze PRL zamierzały uzyskać choćby minimalną akceptację społeczeństwa, a właściwie usprawiedliwienie, dla uciążliwych reform ekonomicznych. Jednak działania aparatu państwowego, zachęcające Polaków do poparcia idei reform i udziału w głosowaniu, były pozbawione polotu i mało przekonujące. W tej sytuacji głosowanie zakończyło się niepowodzeniem pod względem politycznym i frekwencyjnym. Równocześnie stało się początkiem procesu dojrzewania kierownictwa PZPR do realizacji nowego scenariusza – kontrolowanego procesu podzielenia się władzą z umiarkowaną częścią opozycji, co ostatecznie nastąpiło w 1989 r.

Article Details

Jak cytować
Skobelski, R. (2024). Goodbye PRL. Referendum z 29 listopada 1987 roku (ze szczególnym uwzględnieniem województwa zielonogórskiego). Res Gestae, 17, 223–241. https://doi.org/10.24917/24504475.17.10
Dział
Artykuły