Wschód w polityce narodowej i zagranicznej Węgier w XX wieku i na początku XXI wieku

Main Article Content

Tadeusz Kopyś
https://orcid.org/0000-0002-9548-4591

Abstrakt

Od czasu przystąpienia Węgier do Unii Europejskiej narastało rozczarowanie społeczeństwa węgierskiego co skutkowało spadkiem zaufania do instytucji unijnych. Fidesz jest partią umiarkowanie eurosceptyczną, natomiast Jobbik jest partią zdecydowanie antyunijną, W lipcu 2010 r. Viktor Orbán stwierdził, że zachodnie społeczeństwa są w kryzysie, zatraciły swoje dawne podstawy moralne, a po sukcesie wyborczym w 2010 r. była nowe władze mające oparcie w partii Fidesz wykorzystywały eurosceptycyzm do poszerzenia pola manewru rządu w polityce zagranicznej. Za źródło tej tendencji w polityce można uznać popularną w okresie międzywojennym koncepcję turanizmu (idea pokrewieństwa Węgrów z ludami o tureckim i ugrofińskim pochodzeniu). Czy idea ta dziś widoczna jest w polityce zagranicznej Węgier. Wydaje się, że „polityka otwarcia na Wschód” oraz bardziej radykalna idea -euroazjanizm stały się współczesnym ucieleśnieniem idei obecnej i dość popularnej nad Dunajem w pierwszej połowie XX wieku i dowodzą faktu, że część elit węgierskich wykazuje wyraźne inklinacje w kierunku Wschodu

Article Details

Jak cytować
Kopyś, T. (2024). Wschód w polityce narodowej i zagranicznej Węgier w XX wieku i na początku XXI wieku. Res Gestae, 17, 105–131. https://doi.org/10.24917/24504475.17.4
Dział
Artykuły