Integracja międzynarodowa Europy Środkowej w myśli politycznej obozu narodowego w czasie II wojny światowej

Main Article Content

Dariusz Miszewski
https://orcid.org/0000-0002-3821-8844

Abstrakt

W czasie II wojny światowej obóz narodowy propagował ideę imperialną i koncepcję bloków państw narodowych na czele z Polską. Jako imperium Polska mogła przeciwstawić się skutecznie imperializmowi Niemiec i ZSRR. Idea federacyjna rządu narażała Polskę na agresję ze strony sąsiednich mocarstw i utratę jej historycznych ziem na rzecz sąsiednich narodów. Była zagrożeniem dla państwa narodowego. Prowadziła do jego osłabienia przez struktury ponadnarodowe. Na historycznych ziemiach Polski mogło istnieć tylko państwo polskie. W Europie Środkowej miał powstać antyniemiecki blok państw narodowych pod jej kierownictwem. Współpraca z ZSRR była możliwa pod warunkiem poszanowania niezależności Polski i jej granic.

Article Details

Jak cytować
Miszewski, D. (2023). Integracja międzynarodowa Europy Środkowej w myśli politycznej obozu narodowego w czasie II wojny światowej. Res Gestae, 16, 185–218. https://doi.org/10.24917/24504475.16.11
Dział
Artykuły