Instytucjonalizacja życia słowackich emigrantów w USA na przykładzie Ligi Słowackiej w Ameryce (1907 - 1918)

Main Article Content

Michał Rozenberg
https://orcid.org/0000-0003-0997-6483

Abstrakt

Artykuł "Instytucjonalizacja życia słowackich emigrantów w USA na przykładzie Ligi Słowackiej w Ameryce (1907 - 1918)" ma na celu ukazanie Ligi Słowackiej w Ameryce jako przykładu procesu instytucjonalizacji życia słowackich emigrantów w Stanach Zjednoczonych. W związku z tak sformułowanym celem postawić można pytania, w jakim stopniu Liga Słowacka w Ameryce może być uznana za wiodącą instytucję wśród słowackiej diaspory, a także jakie działania podejmowane przez Ligę świadczą o tej dominującej pozycji. Prześledzono najważniejsze wydarzenia, w których uczestniczyła Liga Słowacka w Ameryce w okresie od jej powstania w 1907 r. do 1918 r., ukazując zaangażowanie członków Ligi, a także problemy, z jakimi borykali się przedstawiciele tej organizacji.

Article Details

Jak cytować
Rozenberg, M. (2024). Instytucjonalizacja życia słowackich emigrantów w USA na przykładzie Ligi Słowackiej w Ameryce (1907 - 1918). Res Gestae, 17, 83–104. https://doi.org/10.24917/24504475.17.3 (Original work published 27 luty 2024)
Dział
Artykuły