[1]
A. Hejczyk-Gołąb, „«Niech Was Bóg ma w swojej opiece i doda sił do przetrwania». Źródła epistolarne z Archiwum Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń UP jako materiał do badań losów polskich Sybiraków”, Res Gestae, t. 16, s. 92–109, lip. 2023.