Bursiewicz, N. (2023) „Struktura przestrzenna Oviedo w średniowieczu ze szczególnym uwzględnieniem placów miejskich. Zarys problematyki”, Res Gestae, 15, s. 36–49. doi: 10.24917/24504475.15.3.