Hejczyk-Gołąb, A. (2023) „«Niech Was Bóg ma w swojej opiece i doda sił do przetrwania». Źródła epistolarne z Archiwum Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń UP jako materiał do badań losów polskich Sybiraków”, Res Gestae, 16, s. 92–109. doi: 10.24917/24504475.16.6.