Bursiewicz, N. (2023). Struktura przestrzenna Oviedo w średniowieczu ze szczególnym uwzględnieniem placów miejskich. Zarys problematyki. Res Gestae, 15, 36–49. https://doi.org/10.24917/24504475.15.3