Hejczyk-Gołąb, A. (2023). "Niech Was Bóg ma w swojej opiece i doda sił do przetrwania". Źródła epistolarne z Archiwum Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń UP jako materiał do badań losów polskich Sybiraków. Res Gestae, 16, 92–109. https://doi.org/10.24917/24504475.16.6