Radziejewska, Anna. „Sprawozdanie Z IV Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski. Kraków, 19-22 Października 2022”. Res Gestae 16 (lipiec 15, 2023): 250–254. Udostępniono maj 20, 2024. https://resgestae.uken.krakow.pl/article/view/9754.