Radziejewska, A. „Sprawozdanie Z IV Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski. Kraków, 19-22 Października 2022”. Res Gestae, t. 16, lipiec 2023, s. 250-4, doi:10.24917/24504475.16.15.