Pietrzak, J. „Odtwórstwo Historyczne Postaci Marii Kazimiery d’Arquien Sobieskiej I Jego Znaczenia Dla Edukacji Regionalnej I Ponadlokalnej”. Res Gestae, t. 16, lipiec 2023, s. 164-8, doi:10.24917/24504475.16.10.