Bartnik, A. „Diagnozowanie I Leczenie Inwazji pasożytów wewnętrznych W świetle Rzymskich tekstów Agronimicznych I Weterynaryjnych”. Res Gestae, t. 15, luty 2023, s. 5-22, doi:10.24917/24504475.15.1.