Szopa, A. „Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Pedagogicznego W Roku Akademickim 2010/2011”. Res Gestae, t. 12, kwiecień 2016, s. 284-9, https://resgestae.uken.krakow.pl/article/view/3031.