Jastrzębski, J. „Ustrój Izby Rzemieślniczej We Lwowie W Latach 1927–1939”. Res Gestae, t. 10, styczeń 2016, s. 66-81, https://resgestae.uken.krakow.pl/article/view/2917.