Drzewiecki, B. „Jarosław Matysiak, Kazimierz Kaczmarczyk 1878–1966. Archiwista I Historyk, Poznań: Archiwum Państwowe W Poznaniu I Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2020, ISBN 978-83-926860-9-5, Ss. 278”. Res Gestae, t. 16, lipiec 2023, s. 237-41, doi:10.24917/24504475.16.13.