Bałuszyńska ‑Belica, E. „Pierwsze Lata Dziennikarskiej działalności Klaudiusza Hrabyka (1914–1926)”. Res Gestae, t. 15, luty 2023, s. 92-104, doi:10.24917/24504475.15.7.