Kulak, E. K. „Wizerunki niezamężnych służących w wybranych dziełach Literatury Francuskiej XIX wieku”. Res Gestae, t. 15, luty 2023, s. 67-80, doi:10.24917/24504475.15.5.