[1]
A. Radziejewska, „Sprawozdanie z IV Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski. Kraków, 19-22 października 2022”, Res Gestae, t. 16, s. 250–254, lip. 2023.