[1]
J. Pietrzak, „Odtwórstwo historyczne postaci Marii Kazimiery d’Arquien Sobieskiej i jego znaczenia dla edukacji regionalnej i ponadlokalnej. ”, Res Gestae, t. 16, s. 164–184, lip. 2023.