[1]
A. Bartnik, „Diagnozowanie i leczenie inwazji pasożytów wewnętrznych w świetle rzymskich tekstów agronimicznych i weterynaryjnych”, Res Gestae, t. 15, s. 5–22, luty 2023.