[1]
R. Skobelski, „Goodbye PRL. Referendum z 29 listopada 1987 roku (ze szczególnym uwzględnieniem województwa zielonogórskiego)”, Res Gestae, t. 17, s. 223–241, luty 2024.