[1]
J. Brynkus, „«List otwarty do Partii» Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego – uwarunkowania wykorzystania we współczesnej edukacji historycznej”., Res Gestae, t. 16, s. 219–236, lip. 2023.