[1]
E. Bałuszyńska ‑Belica, „Pierwsze lata dziennikarskiej działalności Klaudiusza Hrabyka (1914–1926)”, Res Gestae, t. 15, s. 92–104, luty 2023.