[1]
E. K. Kulak, „Wizerunki niezamężnych służących w wybranych dziełach literatury francuskiej XIX wieku”, Res Gestae, t. 15, s. 67–80, luty 2023.