Radziejewska, A. (2023) „Sprawozdanie z IV Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski. Kraków, 19-22 października 2022”, Res Gestae, 16, s. 250–254. doi: 10.24917/24504475.16.15.