Pietrzak, J. (2023) „Odtwórstwo historyczne postaci Marii Kazimiery d’Arquien Sobieskiej i jego znaczenia dla edukacji regionalnej i ponadlokalnej. ”, Res Gestae, 16, s. 164–184. doi: 10.24917/24504475.16.10.