Bartnik, A. (2023) „Diagnozowanie i leczenie inwazji pasożytów wewnętrznych w świetle rzymskich tekstów agronimicznych i weterynaryjnych”, Res Gestae, 15, s. 5–22. doi: 10.24917/24504475.15.1.