Brynkus, J. (2023) „«List otwarty do Partii» Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego – uwarunkowania wykorzystania we współczesnej edukacji historycznej”., Res Gestae, 16, s. 219–236. doi: 10.24917/24504475.16.12.