Drzewiecki, B. (2023) „Jarosław Matysiak, Kazimierz Kaczmarczyk 1878–1966. Archiwista i historyk, Poznań: Archiwum Państwowe w Poznaniu i Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2020, ISBN 978-83-926860-9-5, ss. 278”, Res Gestae, 16, s. 237–241. doi: 10.24917/24504475.16.13.