Bałuszyńska ‑Belica, E. (2023) „Pierwsze lata dziennikarskiej działalności Klaudiusza Hrabyka (1914–1926)”, Res Gestae, 15, s. 92–104. doi: 10.24917/24504475.15.7.