Kulak, E. K. (2023) „Wizerunki niezamężnych służących w wybranych dziełach literatury francuskiej XIX wieku”, Res Gestae, 15, s. 67–80. doi: 10.24917/24504475.15.5.