Radziejewska, Anna. 2023. „Sprawozdanie Z IV Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski. Kraków, 19-22 Października 2022”. Res Gestae 16 (lipiec):250-54. https://doi.org/10.24917/24504475.16.15.