Pietrzak, Jarosław. 2023. „Odtwórstwo Historyczne Postaci Marii Kazimiery d’Arquien Sobieskiej I Jego Znaczenia Dla Edukacji Regionalnej I Ponadlokalnej”. Res Gestae 16 (lipiec):164-84. https://doi.org/10.24917/24504475.16.10.