Drzewiecki, Bartosz. 2023. „Jarosław Matysiak, Kazimierz Kaczmarczyk 1878–1966. Archiwista I Historyk, Poznań: Archiwum Państwowe W Poznaniu I Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2020, ISBN 978-83-926860-9-5, Ss. 278”. Res Gestae 16 (lipiec):237-41. https://doi.org/10.24917/24504475.16.13.