Bałuszyńska ‑Belica, Ewa. 2023. „Pierwsze Lata Dziennikarskiej działalności Klaudiusza Hrabyka (1914–1926)”. Res Gestae 15 (luty):92-104. https://doi.org/10.24917/24504475.15.7.