Radziejewska, A. (2023). Sprawozdanie z IV Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski. Kraków, 19-22 października 2022. Res Gestae, 16, 250–254. https://doi.org/10.24917/24504475.16.15