Pietrzak, J. (2023). Odtwórstwo historyczne postaci Marii Kazimiery d’Arquien Sobieskiej i jego znaczenia dla edukacji regionalnej i ponadlokalnej . Res Gestae, 16, 164–184. https://doi.org/10.24917/24504475.16.10